Werkplan 2016

De afgelopen twee jaar heeft de Stichting Toekomst voor Haïti geïnvesteerd in de relatie met enkele Haïtiaanse en Nederlandse partnerorganisaties, In 2016 zal deze investering uitmonden in de start en uitvoering van diverse projecten.

Haïti:

Sopudep

Begin 2016 verscheept de stichting een groot aantal goederen, die grotendeels bestemd zijn voor  diverse bestaande en nieuwe projecten van de stichting Sopudep:

 • Met een flink aantal naaimachines, stoffen en een aanzienlijke voorraad toebehoren voor textielbewerking zal Sopudep een nieuwe lichting cursisten de beroepsopleiding textielbewerking laten doorlopen;
 • Een deel van de materialen wordt gebruikt voor de inrichting van een naaiatelier voor opgeleide naaisters;
 • Met de tientallen computers met schermen, toetsenborden en muizen kan Sopudep leerlingen ondersteunen bij primair onderwijs en het ontwikkelen van computervaardigheden;
 • Toekomst voor Haïti zorgt voor gereedschappen waarmee Sopudep een nieuwe lichting jongeren de beroepsopleiding houtbewerking kan laten doorlopen;
 • Een deel van de materialen wordt gebruikt voor de inrichting van een werkplaats voor het produceren van meubels en het opstarten van kleinschalige werkgelegenheidsprojecten;
 • Ook zal de stichting materialen sturen waarmee Sopudep een aantal nieuwe beroepsopleidingen kan starten voor onder andere:
  • Autotechniek;
  • Loodgieterswerk;
  • Electrotechniek;
  • Leerbewerking;
  • Metselen;

OJED

 • De volksbeweging OJED in Darbouze realiseert met hulp van Toekomst voor Haïti een drinkwatervoorziening voor de gehele gemeenschap;. Daarmee worden de leefomstandigheden in Darbouze substantieel verbeterd en een vertrouwensrelatie tussen OJED en TvH gesmeed. Daardoor wordt het mogelijk gezamenlijk andere opleidings- en economische activiteiten te ontwikkelen;
 • Tevens worden voorbereidingen getroffen en materialen gestuurd voor de inrichting van beroepsopleidingen, vergelijkbaar met die van Sopudep;
 • Mogelijkerwijs start de stichting met het beschikbaar stellen van microkredieten voor kleinschalige detailhandel.

Nieuwe prospects

 • TvH blijft open staan voor kansen om bij andere volksbewegingen dan Sopudep en OJED gezamenlijke projecten op te zetten. De uitgangspunten die de stichting heeft geformuleerd, vormen het referentiekader voor besluitvorming.

Nederland

Samenwerking onderwijs

 • Met een regionale opleiding voor praktijkonderwijs zullen diverse activiteiten worden uitgevoerd ter ondersteuning van de werkzaamheden van Toekomst voor Haïti:
  • Benaderen stagebedrijven voor het leveren van materialen voor beroepsopleidingen in Port au Prince en op het platteland;
  • Fondsenwerving voor de transportkosten van bovengenoemde materialen;
  • Ondersteuning bij de inrichting van nieuwe beroepsopleidingen in Haïti;
  • Voorlichting aan leerlingen, ouders, docenten en relaties over Haïti en de projecten van TvH;
 • De stichting Toekomst voor Haïti zal actief bijdragen aan de maatschappelijke bewustwording van leerlingen.

Netwerk uitbouwen

De stichting zal blijven zoeken naar mogelijke samenwerkingspartners in Nederland op het gebied van:

 • Subsidieverstrekking;
 • Fondsenwerving;
 • Inkoop en reparatie van materialen;
 • Ondersteuning van projecten op administratief, organisatorisch, financieel en inhoudelijk gebied;
 • Transport van materialen naar Haïti.

Communicatie

 • De stichting zal haar internetsite grondig reviseren en actualiseren;
 • Er worden maximaal drie nieuwsbrieven uitgebracht;
 • Het ontwikkelen van uiteenlopende digitale media wordt alsnog uitgevoerd (zie werkplan 2014).