Activiteiten in Nederland


Informeren
De stichting voorziet organisaties en belangstellenden van informatie over de situatie in Haïti. Zo  kunnen zij kennismaken met het leven, de cultuur, problematiek, de uitdagingen en met onze werkzaamheden in Haïti.

Ook scholieren kunnen via onze stichting kennismaken met het leven van kinderen en jongeren en met ons werk in Haïti. Daarnaast kunnen thema’s als natuurrampen, de wederopbouw na de aardbeving en de derdewereldproblematiek aan de orde komen.
Onze contactpersonen in Haïti schrijven regelmatig over hun leven en werk in Haïti. U kunt hen volgen via facebook en de website.

Inzamelen
De stichting zamelt geld in op traditionele manieren, maar benadert ook fondsen, subsidieverstrekkers en sponsoren. Zij beschikt over alle benodigde certificaten en erkenningen om voor financiering in aanmerking te komen.

Wij maken met partners afspraken om inzicht te verschaffen in de voortgang en de resultaten van projecten. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren via nieuwsbrieven, foto’s en periodieke terugkoppeling en financiële rapportages.

Ondersteunen
De Stichting ondersteunt desgevraagd initiatieven van derden met informatie, PR en actiematerialen.