Organisatie

Het bestuur van de stichting Toekomst voor Haïti wordt gevormd door:

Mevrouw J.W.M. Knipping, voorzitter
De heer J. Dikken, penningmeester
De heer J.H.M. von den Hoff, bestuurslid

Beloning
De bestuursleden ontvangen geen enkele beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben slechts recht op vergoeding van door hen in uitoefening van hun functie gemaakte en goedgekeurde kosten.
De stichting heeft geen personeel in dienst, maar maakt wel gebruik van vrijwilligers voor ondersteuning van de diverse werkzaamheden.