Nieuwsbrief 9, juli 2016

Logo nieuwsbrief bmp

Materialen voor vakschool en naaiatelier op weg naar Haïti

Ruim anderhalf jaar heeft Toekomst voor Haiti met veel partners en vrijwilligers gewerkt aan de voorbereiding van negen vakopleidingen en twee werkgelegenheidsprojecten in Haïti. Maar inmiddels is een grote scheepscontainer, volgestouwd met hulpmiddelen, onderweg. Daardoor kunnen al snel tientallen kansarme jongeren profiteren van deze inspanningen.

Grootste behoeften

De hele operatie begon met een oriëntatie van de grootste behoeften in het zwaar getroffen Haïti. De volksbeweging Sopudep in Pétionville zag vooral kansen in vakopleidingen voor beroepen waar in het land een tekort voor bestaat. Dat leidde er eerder al toe dat Toekomst voor Haïti opleidingen voor textiel-en houtbewerking mogelijk maakte. Nadat enkele tientallen straatjongeren de opleidingen succesvol hadden doorlopen en een weg naar betaald werk hadden gevonden, richtte Sopudep het vizier op meer ambachten. Het plan voor een brede beroepsopleiding met verschillende richtingen kreeg langzaam aan vorm.

Toekomst voor Haïti ging vervolgens op zoek naar de benodigde apparatuur, gereedschappen en lesmiddelen en vond o.a. gehoor bij de Stichting Gered Gereedschap uit Heusden. Die schonk lesmaterialen voor vakopleidingen zoals leerbewerking, elektrotechniek, loodgieten, metselen en autotechniek. DSC_0156Naaiatelier Evelien schonk professionele naaimachines, meer dan 100 rollen stof en grote hoeveelheden andere naaibenodigdheden voor een nieuwe lichting leerlingen van de naai-opleiding en een naai-atelier. Via de Betuwe Wereldwijd konden wij tevens tientallen trapnaaimachines afnemen. Daardoor is de opleiding minder kwetsbaar voor de haperende stroomvoorziening in Haïti. Een dekbeddenfabriek voorzag ons verder van een prachtige voorraad satijn.

 

foto timmerklas

 

Vakopleidingen in Darbouze

Geïnspireerd door het succes van de opleidingen bij Sopudep, ontwikkelde ook de volksbeweging Ojed met wie we sinds 2015 samenwerken,interesse voor dit initiatief. Inmiddels zijn er vergevorderde plannen om ook in Darbouze de kansen op een duurzaam, zelfstandig bestaan van jongeren te vergroten via beroepsopleidingen. Een deel van de verzamelde materialen wordt voor dit doel ook beschikbaar gesteld aan Ojed.

 

PC-onderwijsComputers

Zowel Sopudep als Ojed gaven verder aan dat computervaardigheden in Haïti erg waardevol zijn en vroegen om hulp bij het opzetten van PC-onderwijs. IT service Volger en Bouwbedrijf Hurks doneerden ruim honderd gebruikte computers, laptops, printers, met de bijbehorende schermen, toetsenborden, muizen en bedrading.

 

 

Gereedmaken

DSC_0243Nadat de materialen in de loop van 2015 beetje bij beetje waren ingezameld, was het zaak ze gereed te maken voor verzending en gebruik. De afgelopen maanden zijn maar liefst 30 vrijwilligers van Gered Gereedschap, Betuwe Wereldwijd, Toekomst voor Haïti, enkele ICT-specialisten en de jongeren van de Loos Corz Waremhoeve druk bezig geweest om alle apparaten een voor een te onderzoeken, waar nodig te repareren, te upgraden en vervolgens zeewaardig te verpakken. Met steun van Souptech konden tientallen computers worden voorzien van werkende en eigentijdse software.IMG_0326

 

Extra financiering

Dankzij deze mega-operatie konden we medio juni een scheepscontainer met 35 kubieke meters naaimachines, computers, stoffen en leermiddelen voor negen vakopleidingen verschepen naar Haïti. Binnenkort komen de spullen aan. Sommige materialen worden vrijwel direct ingezet in het onderwijs en werkgelegenheidsprojecten. Voor een aantal nieuwe vakopleidingen bij Sopudep en Ojed moet eerst nog financiering gevonden worden. Inmiddels zijn verschillende subsidieaanvragen en schenkingsverzoeken ingediend bij overheden, NGO’s en private fondsen om deze vervolgstap mogelijk te maken.

Technische school

Met de materialen die de stichting nu naar Haïti stuurt, kan Sopudep het aantal vakopleidingen de komende tijd uitbreiden. Dat zal in het voorjaar van 2017 uitmonden in de officiële en feestelijke opening van de technische (vak)school SopuTech. Via onze nieuwsbrief zullen we u daar uiteraard weer over informeren.

Bedrijfjes

Naast de uitbreiding van de technische school helpt de stichting Toekomst voor Haïti Sopudep ook om kleine bedrijfjes op te zetten. Daar kunnen de opgeleide jongeren betaald aan de slag en extra ervaring opdoen met het vervaardigen van schooluniformen, schoolbanken, tafels, stoelen en kasten. Omdat de producten hun weg vinden op de reguliere markten, kunnen de jongeren zo ook een eerlijk inkomen verdienen. Eventuele winst kan Sopudep gebruiken voor uitbreiding van de werkplaats of andere projecten. Zo wordt de lokale bevolking weer een stukje minder afhankelijk van hulp van buiten.

De timmerwerkplaats is inmiddels al operationeel en met de komst van de naaimachines zal het niet lang meer duren voordat ook het naaiatelier operationeel wordt. Ook deze ontwikkeling kunt u de komende tijd volgen.

Meer informatie

Over de projecten van Toekomst voor Haïti en mogelijkheden om het werk van de stichting te ondersteunen, vindt u meer informatie op www.toekomstvoorhaiti.nl

Wilt u deze projecten sponseren door middel van financiering of door organisatie van activiteiten dan kunt u contact opnemen via mail of telefoon.

 

Voor nu, onze hartelijke groeten,

Ans Knipping Han von den Hoff, Jan DikkenLogo