Tijdelijke onderwijsvoorziening

Toekomst voor Haïti raakte betrokken bij de opzet van een schooltje in Polduc. Ruim 50 kinderen uit dit gebied konden voorheen tijdelijk les krijgen in het kerkje. Omdat de kerk hierdoor te weinig voor diensten kon worden gebruikt, moesten de kinderen ergens anders les krijgen.

In afwachting van een structurele oplossing, heeft Toekomst voor Haïti een tijdelijke voorziening voor 50 leerlingen gerealiseerd. Die kregen les, maar ook eenmaal per dag een warme maaltijd.