ODPP (Polduc)

OntbossingPolduc is een agrarisch gebied op het Haïtiaanse platteland. Verspreid over een aantal bergen wonen 6.000 gezinnen, die voor hun inkomsten afhankelijk zijn van de landbouw. De extreme ontbossing heeft in Polduc geleid tot erosie en slechte landbouwopbrengsten. De jaarlijkse orkanen met zware regenbuien hebben voor grote aardverschuivingen gezorgd. Ook hier heeft de aardbeving daarnaast sporen achtergelaten. Mensen overleden of raakten gewond. De boeren verloren 60% van het vee en er was nog maar 10% van het land bruikbaar voor de landbouw. Veel huisjes en schuurtjes met eenvoudige landbouwmaterialen zijn meegedreven in de modderstromen. Door de schade aan de landbouwgebieden en aardverschuivingen bij orkanen zijn de inkomsten voor velen vervallen en was de honger groot in dit gebied. Veel jongeren vertrokken naar de stad om daar werk te zoeken. Werk dat ook in de stad niet te vinden bleek.