Heft in eigen hand

De vrouwen en boeren in Polduc hebben zich enkele jaren geleden georganiseerd in de ODPP. Zij werken samen in verenigingsverband om de leefbaarheid in het Foto uit Polducgebied te verbeteren. Zij zetten zich in voor economische ontwikkeling van de regio. De mensen willen werken om een inkomen te verwerven en daarmee het heft van hun toekomst in eigen hand te nemen. De ODPP streeft naar investeringen in het onderwijs, microkredieten, herstel van de bergen en landbouwpercelen.