Einde samenwerking

Sinds 1 mei 2014 zijn er geen nieuwe projecten met ODPP meer in voorbereiding en in de loop van dat jaar is de samenwerking beëindigd.