Meest gestelde vragen

Wat doet de Stichting Toekomst voor Haïti precies?
De Stichting Toekomst voor Haïti is een geldwervende organisatie, opgericht door een moeder met drie Haïtiaanse adoptiekinderen. Mensen die zich voor de stichting inzetten doen dat op vrijwillige basis… De stichting steunt bestaande projecten in Haïti die al geruime tijd in Haïti actief zijn. De projecten kampen met de gevolgen van de aardbeving en zijn, juist nu ze zo hard nodig zijn, vleugellam geraakt. Met het ingezamelde geld helpt de stichting de heropbouw en uitbreiding te realiseren. Zodat de kinderen, jongeren en volwassenen die hard hulp nodig hebben, geholpen worden door mensen die ter plekke een verschil kunnen maken.

Waar gaat het geld naartoe?
Op dit moment gaan de donaties naar de volksbeweging Sopudep en Polduc. De Stichting Toekomst voor Haïti onderhoudt met hen directe contacten. Zij worden indien gewenst ondersteunt en bezocht door Nederlandse ontwikkelingswerkers. Het werk dat de stichting steunt varieert: onderwijs, opvang van weeskinderen, straatkinderen, huisslaafjes of tienermoeders tot stimuleren van werkgelegenheid en het verlenen van microkredieten.

Kan ik zelf een project kiezen om te steunen?
Het is mogelijk een voorkeur voor projecten uit te spreken, maar de stichting maakt een keuze voor de projecten die gesteund worden. Dit is afhankelijk van de nood en concreetheid van plannen.

Word ik geïnformeerd over wat er met het ingezamelde geld gebeurt?
Ja. Regelmatig worden updates op facebook en de website geplaatst. U kunt de nieuwsbrief ontvangen als u ons mailt: stichtingtoekomstvoorhaiti@gmail.com

Kan ik zelf in contact komen met deze projecten?
Nee. Onze contacten in Haïti zijn druk met het ontwikkelen van hun gemeenschap. Ook zijn zij maar beperkt bereikbaar. Stichting Toekomst voor Haïti onderhoudt de contacten voor u. Via facebook, website en nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de voortgang van de wederopbouw.

Kunnen wij corresponderen met leeftijdsgenootjes
Ja. Voor scholen die geld willen inzamelen voor kinderen in Haïti bestaat de mogelijkheid te corresponderen met Haïtiaanse kinderen. Daarover zijn afspraken gemaakt met onze contactpersonen. De Haïtiaanse kinderen zijn ook benieuwd naar het leven van Nederlandse kinderen en krijgen graag post, foto’s of tekeningen. De spreektaal in Haïti is creools, dat lijkt op Frans. Brieven tekeningen en foto’s kunnen worden aangeleverd bij onze stichting, eerst via email en daarna op het postadres.

Let op: het leven in Haïti is nog niet op orde. Er kan enige tijd overheen gaan voordat post in Haïti aankomt of teruggestuurd word.

Kan ik mijn maatschappelijke stage invullen door acties voor Stichting Toekomst voor Haïti
Ja. Jongeren kunnen met groepjes klasgenoten acties organiseren, plannen en uitvoeren. In de begeleiding worden concrete afspraken gemaakt en bij goede inzet en resultaten koppelen wij dit terug naar scholen.

Hoe kan ik reclame maken voor de Stichting Toekomst voor Haïti
Wij vinden het fijn als jullie anderen informeren over ons werk of ons uitnodigen voor een presentatie. We vinden het fijn als u vriend wordt op facebook en een link plaatst naar onze website.

Heb ik een vergunning nodig om te collecteren
Ja. Om te collecteren heeft u een vergunning nodig. Wij kunnen de aanvraag verzorgen. U kunt uw
verzoek voor een collectevergunning naar stichtingtoekomstvoorhaiti@gmail.com

Zijn giften aftrekbaar van de belasting
Ja. De Stichting Toekomst voor Haïti heeft de vereiste ANBI-verklaring.

Kunnen wij ook onze eigen actie verzinnen
Graag zelfs. Er is geen verplicht actieformat. Onder de motto’s ‘alle kleine beetjes helpen’ en ‘hoe meer acties, hoe beter’ staat het iedereen vrij om een leuke, opvallende manier te bedenken om geld in te zamelen. Laat u inspireren door de voorbeelden bij de vorige vraag. Het is wel belangrijk om voordat u begint, de actie bij ons aan te melden via stichtingtoekomstvoorhaiti@gmail.com. Zo kunnen we u informeren via de nieuwsbrief of website en houden we zicht op alle leuke ideeën die ontwikkeld worden om de mensen in Haïti te helpen.

Heeft de stichting actie- of campagnemateriaal
Begint u een actie, dan kunt u bij de stichting terecht voor campagnemateriaal. Het gaat niet om specifiek materiaal dat we speciaal voor uw actie ontwikkelen, maar om breed inzetbaar communicatiemateriaal.

Verzorgt de stichting de publiciteit voor onze actie
Er is algemeen campagnemateriaal beschikbaar. En u kunt profiteren van de aandacht die de Stichting Toekomst voor Haïti momenteel krijgt in de media. Voor specifieke publiciteit rondom de eigen actie, rekenen we eerst op uw inzet. Indien gewenst kunt u bij ons terecht voor ondersteuning. De persoonlijke betrokkenheid van veel Nederlanders is de basis van het succes van onze stichting.

Wij willen nog acties organiseren, hoe kan de stichting ons helpen
De stichting kan helpen met campagnemateriaal en stimulerende informatie. Wij kunnen bij het voornemen tot acties presentaties houden voor scholen en klassen. Presentaties worden afhankelijk van de wensen in een breder kader geplaatst. Wij laten u kennismaken met Haïti, de huidige situatie en verschillende achtergronden, bijvoorbeeld informatie over het ontstaan van aardbevingen en orkanen, of armoedeproblematiek.

Hoe zien de acties eruit
Heel verschillend. Er bestaat namelijk geen vast format. Maar je kunt je wel opgeven om met georganiseerde acties mee te doen, die bij ons op de plank liggen. Iedereen is welkom om een eigen manier te bedenken om zoveel mogelijk geld op te halen voor Haïti. De volgende initiatieven zijn onder de vlag van de actie ‘Voor kinderen, door kinderen’ en ‘voor jongeren door jongeren’ ontstaan. Deze lijst is niet volledig maar zet aan tot ideeën.

• Basisschool Antonius Abt in Engelen geeft een zelfgemaakte nieuwskrant uit met daarin betaalde advertenties van bedrijven en instellingen.
• De Oosterhogebrugschool in Groningen verkocht warme chocomel bij Albert Hein.
• Basisschool de Wegwijzer in Culemborg stelt het zendingsgeld van 2010 ter beschikking van de projecten van de stichting.
• Jeroen Bosch College in Den Bosch heeft een voetbalwedstrijd gehouden.
• De Akker in Nijmegen verzamelt lege statiegeldflessen en heeft hierover afspraken gemaakt met AH.
• Basisschool de Wielerbaan is gestart met de verkoop van waxinelichtjes en lampionnen en zal op 10 februari de verkoop afsluiten met een lampionnen
tocht “een lichtje voor Haïti”.
• De kinderen van De Piramide in Vught zijn met zelfgebakken koekjes, zelf geregen armbandjes en getekende ansichtkaarten langs de deur gegaan.
• De Vlieger in Hintham heeft met de kleuters een voorstelling gegeven. Alle ouders konden hiervoor een kaartje kopen.
• De Jeroen Boschschool in Rosmalen is op de drukste marktdag gaan collecteren, inclusief zelfgemaakte spandoeken en officiële collectebussen.
• De blazersklas van de middelbare school “Rodenborch College” in Rosmalen heeft een benefietoptreden georganiseerd en zelf vogelhuisjes gemaakt en
verkocht.
• Jongeren van het Jeroen Bosch College en ander middelbare scholen lopen maatschappelijke stages.
• Mythylschool Gabriel organiseerde een sponsorloop.
• En daarnaast zijn er: optredens verzorgd voor ouderen, pannenkoeken gebakken, auto’s gewassen, lege flessen bonnetjes ingezameld en rommelmarkten,
sponsorlopen en veilingen georganiseerd.